Kinh nghiệm chăm sóc lan

Dấu hiệu phong lan thừa phân bón

Bón phân là việc cần thiết để cây được tươi tốt, bổ xung những vi chất trong quá trìinh sinh trưởng. Nhưng nếu bón quá nhiều vô tình khiến cây bị hư tổn hoặc tệ hơn là chết cây. Những giống thuần chủng, lan rừng không thích nhiều phân bón. …

Đọc tiếp

Bón phân qua lá phần 2

Hôm nay, ngọc điểm tết sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn cách bón phân qua lá. Trong các điều kiện khi sự hấp thụ dinh dưỡng qua bộ rễ và chuyển dịch chúng bên trong cây không thể thực hiện hoặc bị hạn chế, phương pháp bón phân …

Đọc tiếp