Kinh nghiệm chăm sóc lan

Đánh bóng lá lan

Mang lan đi triển lãm, trưng bày mà lá lan bụi bậm, mốc meo hoặc có những tỳ vết sẽ làm giảm bớt vẻ đẹp của cây lan. Vì vậy người ta thường làm đủ mọi cách để làm cho cây lan được thẩm mỹ hơn. Tuy nhiên có 2 …

Đọc tiếp